Bez kategorii
Aneta Bajor  

Czym charakteryzują się parabanki?

Firmy z sektora pozabankowego dominują na rynku udzielania krótkoterminowych pożyczek gotówkowych. Parabanki generują pożyczki na kilka miliardów złotych rocznie, a zatem to branża bardzo opłacalna i tak naprawdę z wieloma perspektywami. W artykule poznasz lepiej funkcjonowania sektora pozabankowego.

Firmy pożyczkowe stoją pomiędzy bankami detalicznymi, a sektorem pożyczek społecznościowych i między inwestorami indywidualnymi. Najczęściej parabanki rozwijają oferty w internecie ze względu na ograniczenie podstawowych kosztów zarządzania działalnością gospodarczą. Chwilówka przez internet to główna usługa parabanków, bardzo elastyczna, która często nie wymaga posiadania optymalnej zdolności kredytowej. Kiedy klient nawiązuje współpracę z parabankiem zaczyna budować indywidualną historię spłaty zobowiązania. Nie odczuwa również problemów formalnych. W bankach detalicznych większość kredytobiorców nie ma szans na podpisanie umowy o duży kredyt na opłacalnych warunkach. W parabankach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Duża kwota jest dostępna, ale pod warunkiem zabezpieczenia umowy, np. nieruchomością, czy innym rodzajem majątku. To niezła, ale jednocześnie ryzykowna perspektywa. Przed podpisaniem umowy z parabankiem oceń obowiązkowo, czy konkretny podmiot nie znajduje się przypadkiem na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Przeanalizuj również umowę pod względem klauzul niedozwolonych. Parabanki standardowo podają wszystkie informacje o kosztach podstawowych kredytów gotówkowych (chwilówek), jednak nieuczciwe podmioty ukrywają dane o kosztach dodatkowych, np. o opłatach manipulacyjnych, czy opłatach za rozpatrzenie wniosku, za dojazd do klienta, czy inne czynności.

Większość parabanków podchodzi do analizy klienta indywidualnie. To duża różnica w porównaniu do banków detalicznych, gdzie występuje klasyczny schemat oceny zdolności kredytowej i akceptacji lub odrzucenia wniosku. Indywidualne podejście do klienta to dość duża przewaga, szczególnie mniejszych parabanków, gdzie stałe zlecenia gwarantują utrzymanie optymalnych przychodów. Parabanki mocno inwestują w reklamy, nie zawsze zgodne ze wszystkimi normami prawnymi. Można jednak w pewnym sensie zrozumieć dysproporcje prawne w reklamach ze względu na olbrzymią konkurencję w dotarciu do potencjalnego pożyczkobiorcy. Najgorsze wrażenie w sektorze pozabankowym robi lichwa. Jeszcze nie wszyscy kredytobiorcy ufają parabankom. Do wielu uczciwych ofert podchodzi się sceptycznie. Z rynku nadchodzą jednak sygnały, że Ministerstwo Sprawiedliwości zajmuje się problemem lichwiarskich pożyczek. Oczyszczenie branży jest właściwie niezbędne do ustalenia długoterminowych przewag konkurencyjnych. Zaawansowane parabanki posiadają zaplecze do prowadzenia wywiadu środowiskowego. Wielu agentów rozmawia z sąsiadami pożyczkobiorcy, ocenia miejsce zatrudnienia, dotychczasową historię rodzinną. Najbardziej opłacalna forma dostępu do pieniędzy w parabankach to standardowy przelew internetowy. Dojazd agenta z gotówką kosztuje i często generuje ogromne koszty odsetek.

W Polsce od parabanków pożycza się z reguły niewielkie, okolicznościowe kwoty dochodzące do 1000 – 2000 złotych. Dzięki temu pożyczkobiorca nie boryka się z problemem długiej spłaty zobowiązania, chroni lepiej płynność i testuje parabanki pod względem uczciwości. Oczyszczenie rynku z lichwiarskich podmiotów można uznać za jedną z najważniejszych potrzeb dla poprawy ogólnej konkurencyjności. Czy korzystasz z parabanków i w jaki sposób oceniasz sektor pożyczek krótkoterminowych?

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.