Kredyty gotówkowe
Aneta Bajor  

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w aktualnych warunkach prawnych

Status upadłości konsumenckiej to często marzenie dłużnika. Z jakiego powodu? W ramach takiej formy restrukturyzacji dochodzi docelowo do anulowania wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli. Jak wygląda ogłoszenie upadłości konsumenckiej w aktualnych warunkach prawnych?

Potencjalne zmiany prawne w upadłości konsumenckiej

Najważniejsza przesłanka ubiegania się o upadłość konsumencką to wystąpienie losowej sytuacji o dłużnika, która uniemożliwia regulowanie rat. Planowanie zmiany prawne, przewidziane na 2019 rok zniosą wskazaną zasadę. Z dużym prawdopodobieństwem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej dojdzie po prostym stwierdzeniu niewypłacalności, bez dowodzenia czynników. Zmiana zapewni większe bezpieczeństwo kredytobiorcom, natomiast zwiększy ryzyko obsługi zadłużenia przez kredytodawców. Dlaczego? Do tej pory upadłość konsumencka charakteryzowała się losowością, a po zmianach losowość zostanie wykluczona. To stworzy strefę kredytobiorców, którzy celowo doprowadzą do braku spłaty zobowiązań. W jakich okolicznościach dochodzi do ogłoszenia bankructwa osoby fizycznej? Utrata dochodów, zatrudnienia to jedna z najważniejszych przesłanek, np. z powodu dłuższej choroby. Klęski żywiołowe, dramaty rodzinne, nagła upadłość firmy to kolejne z czynników.

Plan spłaty zobowiązania z możliwością anulowania

Przy upadłości konsumenckiej sąd najczęściej ustala plan spłaty dopasowany do aktualnych możliwości ekonomicznych dłużnika. Plan obowiązuje tylko przez kilka lat, co pozwala ostatecznie wyplątać się ze spirali zadłużenia. Niestety upadłość konsumencka wyklucza praktycznie z rynku zadłużeniowego w przyszłości. Bankructwo przechodzi do strefy publicznej, a przez to osoba fizyczna staje się niewiarygodna w ocenie instytucji, kredytodawców, firm pożyczkowych. W nowych, planowanych przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej dojdzie do wydłużenia planu spłaty nawet do siedmiu lat, ale pod warunkiem wykazania niedbalstwa w spłacie dotychczasowych zobowiązań przez kredytobiorcę. Upadłość konsumencka to ostatecznie rozwiązanie restrukturyzacyjne obarczone pewnym ryzykiem. Przepisy zmierzają widocznie do liberalizacji składania podobnych wniosków.

Zobacz także:  Jakie prawa posiada kredytobiorca?

Cywilne porozumienie z wierzycielami i zarządzanie masą upadłościową

Kredytobiorca przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej może, a wręcz powinien porozumieć się bezpośrednio z wierzycielami. Ustalenie dodatkowych warunków spłaty, czy anulowanie zobowiązania leży też częściowo w interesie wierzyciela. Lepiej odzyskać część środków niż zostać z niczym, krótko mówiąc. W ramach upadłości konsumenckiej dochodzi do wyprzedaży majątku. Nie trzeba się jednak obawiać utraty całości majątku. Sąd wydziela dłużnikowi pieniądze na wynajem (najczęściej z perspektywie rocznej lub dwuletniej w zależności od okoliczności). Ogłoszenie upadłości konsumenckiej staje się coraz łatwiejsze i zabezpiecza zdecydowanie interesy kredytobiorców, a niekoniecznie wierzycieli.

Zarządzanie masą upadłościową, anulowanie zobowiązania, ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.