Poradniki
Aneta Bajor  

Okres kredytowania

Każdy kredyt jaki można dostać w działających obecnie na rynku finansowym posiada okres kredytowania, czyli termin zwrotu pożyczonych pieniędzy. Umowa podczas zawierania pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą zawiera wiec określony, z góry ustalony termin, w którym pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić zobowiązanie wraz z należnymi dla banku odsetkami, które obliczane są w zależności od wysokości kwoty, oraz ustalonej stopy procentowej. Okres spłaty może być przedmiotem negocjacji, jednakże w wielu przypadkach jest z góry ustalony przez instytucję bankową. Z tego też względu w regulaminach bankowych można wyróżnić kilka rodzajów kredytów, które zostały podzielone ze względu na czas spłaty.

Pierwszym z nich są kredyty krótkoterminowe, które udzielane są na okres nie przekraczający jednego roku. Następne zaś są kredyty średnioterminowe, z terminem spłaty do trzech lat, oraz kredyty długoterminowe, które kredytobiorca może spłacać w okresie dłuższym aniżeli trzy lata. Regulamin ten jest stabilny i trwały, dlatego poszczególne kwoty przypadają na różnorodne czasy spłaty.

Formy kredytu

Udzielane przez bank kredyty różnią się między sobą względem techniki operacyjne, która stanowi bardzo ważną formę kredytowania. Z tego też względu kredyty mogą być udzielane w formie rachunku bieżącego. W tej postaci zadłużenie kredytobiorcy występuje w formie salda debetowego, na jego prywatnym rachunku bankowym. Zaciągane jest ono względem możliwości płatniczych kredytobiorcy, które realizowane są w ciężar rachunku bankowego.

Spłata owego zadłużenia odbywa się poprzez kolejnych wpływów środków pieniężnych na rachunek bankowy. W tego typu kredycie może wystąpić in blanco, czyli kredyt otwarty, oraz kredyt kasowy, udzielony na pewien określony czas. Inną formą kredytu jest kredyt dyskontowy, który polega na potrącaniu odsetek jakie związane są w związku z przedterminową spłatą długu. Bardzo często związany jest on z realizowaniem umowy limitu kredytowego, bądź też związany ze skupem faktur, co określa się mianem factoring, lub tez skup wierzytelności. Jest on powszechnie akceptowany, a niekiedy nawet jego formą mogą być weksle.

Zobacz także:  Wakacje kredytowe w bankach na 2020 rok

Cele kredytu

Cele na jakie przeznaczamy zaciągnięty kredyt może być bardzo różnorodny. Stosując kryterium podziału kredytów ze względu na cel, możemy wyróżnić popularne dziś kredyty obrotowe. Są to przede wszystkim kredyty krótkoterminowe, co oznacza, ze czas ich spłaty jest niższy aniżeli jeden rok. Są one przede wszystkim przeznaczone na bieżące potrzeby użytkowników, które związane są z codziennymi zakupami, bądź też z prowadzeniem działalności gospodarczej, która w danym okresie nie przynosi zysku, albo dopiero rozwija się.

Tego typu kredyty obrotowe mogą być udzielane poprzez rachunek bieżący, oraz w systemie kredytowym. Kredyty obrotowe udzielane są na różnorodne cele dlatego też mogą działać w systemie sezonowym, bądź też mogą funkcjonować jako spłata należności względem odbiorców. Bardzo często wykorzystuje się je także jako pieniądze na opłatę działalności przedsiębiorstwa. Drugim rodzajem kredytów są te, które udzielane są na znacznie dłuższy okres i mogą być traktowane jako inwestycje. Zobowiązania te mogą być traktowane także jako powiększenie środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.