Poradniki
Aneta Bajor  

Wakacje kredytowe w bankach na 2020 rok

Jeden z głównych elementów przetrwania kredytobiorców zagrożonych spłatą zadłużenia to wakacje kredytowe. To bardzo popularne narzędzie dołączone praktycznie do każdej oferty w sektorze bankowości detalicznej. Wakacje kredytowe to po prostu odroczenie spłaty zobowiązania, ale również naliczanie kosztów. Bank na wakacjach kredytowych właściwie niczego nie traci, a może tylko zyskać, co pokazują też zaktualizowane regulaminy bankowości detalicznej na 2020 rok.

Jakie kredyty wchodzą w skład wakacji kredytowych?

Standardowo to oczywiście kredyty gotówkowe, coraz częściej kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, ale tylko w wybranych bankach detalicznych, inaczej ujmując raty kapitałowe oraz raty kapitałowo-odsetkowe bez dyskryminacji klientów. Jeżeli chodzi o wykluczenia to instytucje kredytowe nie zgadzają się na objęcie wakacjami kredytowymi kart kredytowych, czy limitów na rachunkach ze względu na odrębne umowy, nieco inny regulamin. Oczywiście pojawiają się pewne różnice w regulaminach i niektóre banki w wakacjach kredytowych uwzględniają karty kredytowe. Porównywanie ofert banków to wzrost konkurencyjności restrukturyzacji. Ten element nasili się na pewno w kolejnych latach, bo banki rywalizują o klientów na zasadach konkurencyjności.

Na jak długo można odroczyć spłatę zobowiązania konsumpcyjnego?

Większość banków zgadza się na odroczenie spłaty w przedziale od trzech miesięcy minimum do sześciu miesięcy bez potrzeby wnoszenia dodatkowych opłat. Kredytobiorca może wystąpić o wakacje kredytowe właściwie w każdej chwili. Nie musisz martwić się kosztami. Przy konsolidacji zadłużenia wakacje kredytowe uruchamia się czasami automatycznie, aby odzyskać płynność budżetu domowego. To pokazuje, że narzędzia restrukturyzacyjne przechodzą, nakładają się na siebie w celu ulżenia pożyczkobiorcy w najtrudniejszym okresie funkcjonowania gospodarki. Oczywiście dochodzą do tego niskie stopy procentowe, więc nawet naliczanie odsetek nie boli tak bardzo.

Uproszczone procedury na czas kryzysu gospodarczego

Banki przygotowały uproszczone wnioski o wakacje kredytowe w ramach obowiązującej pandemii, co umożliwia jeszcze szybsze rozpoczęcie naprawy budżetu. Wszystkie formalności możesz załatwić online, ewentualnie przez dedykowaną stronę internetową uruchomioną przez bankowość detaliczną.

Zobacz także:  Okres kredytowania

Cykliczne odnawianie budżetu kredytobiorcy

Wakacje kredytowe to narzędzie cyklicznej restrukturyzacji, a nie jednorazowe, a panuje tutaj często błędne przekonanie. Wakacje kredytowe można ponawiać raz na jakiś czas, raz do roku na miesiąc, kwartał, w zależności od sytuacji pożyczkobiorcy i regulaminu, co warto ponownie zaznaczyć. Największe banki rozpatrują wnioski nawet w 1 dzień roboczy, a to już ogromna przewaga dla optymalizacji domowych finansów. W mniejszych placówkach ten punkt dochodzi do 15 i więcej dni ze względu na stałe ograniczanie składu osobowego, zwolnienia. Musisz również pamiętać, że przy zajęciach egzekucyjnych trudno wnioskować o wakacje kredytowe, bo to już nadmierne ryzyko dla kredytodawcy. Banki często nie wprowadzają takich zapisów do regulaminów, tylko informują o takiej sytuacji już przy analizie wniosku.

Czy to się opłaca?

Pandemia wymusiła na bankach bardziej elastyczne podejście do restrukturyzacji problematycznego długu, a wakacje kredytowe to narzędzie stosunkowo bezpieczne, dostępne właściwie od ręki, bez wychodzenia z domu, utrwalone w świadomości kredytobiorców, jako coś całkowicie normalnego i dostępnego w każdej sytuacji kryzysowej. Być może, dzięki kryzysowi gospodarczemu więcej kredytobiorców zdecyduje się na restrukturyzację zadłużenia, a tym samym uratuje pozytywną zdolność kredytową.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.